بومی سازی های مالی
25 آوریل, 2023 به وسیله
بومی سازی های مالی
فردین مردانی
| No comments yet


بسته های بومی سازی مالی


بسته‌های محلی‌سازی مالی ماژول‌های خاص کشور هستند که مالیات‌های از پیش پیکربندی شده، موقعیت‌های مالی، نمودار حساب‌ها و صورت‌های قانونی را در پایگاه داده شما نصب می‌کنند. برخی از ویژگی‌های اضافی، مانند پیکربندی گواهی‌های خاص، نیز به دنبال الزامات مدیریت مالی شما به برنامه حسابداری شما اضافه می‌شوند.

اودوو به طور مداوم بومی سازی های جدید را اضافه می کند و بسته های موجود را بهبود می بخشد.
پیکربندی :

اودوو به طور خودکار بسته مناسب برای شرکت شما را با توجه به کشور انتخاب شده در ایجاد پایگاه داده نصب می کند.

تا زمانی که هیچ ورودی پست نکرده اید، همچنان می توانید بسته دیگری را اضافه و انتخاب کنید.

برای نصب یک بسته جدید، به Accounting ‣ Configuration ‣ Fiscal Localization بروید، بر روی Install More Packages کلیک کنید و ماژول کشور خود را نصب کنید.


پس از اتمام، بسته کشور خود را انتخاب کنید و روی Save کلیک کنید.


مورد استفاده :

این بسته‌ها از شما می‌خواهند نمودار حساب‌های خود را مطابق با نیاز خود تنظیم کنید، مالیات‌هایی را که استفاده می‌کنید فعال کنید، و اظهارنامه‌ها و گواهی‌های خاص کشور خود را پیکربندی کنید.

شما میتوانید ماژول کشور خودتان را در صورت وجود نداشتن به صورت جداگانه درست کنید و آن را نصب و ذخیره نمایید.


بومی سازی های مالی
فردین مردانی 25 آوریل, 2023
این پست را به اشتراک بگذارید
بایگانی
ورود to leave a comment