شناسه‌های خارجی یا External ID در اودوو چیست؟
شناسه‌های خارجی در اودوو چیست و چه کاربردهایی دارد

شناسه‌های خارجی یا External ID (که شناسه‌های XML نیز نامیده می‌شوند) شناسه‌های از نوع رشته هستند که به صورت منحصر به فرد یک رکورد را در پایگاه داده اودوو مشخص می‌کنند. این شناسه‌ها به عنوان یک مرجع به یک موجودیت، داده یا شئی در اودوو استفاده می‌شود تا ماژولها به صورت مستقیم به یک شناسه در پایگاه داده وابسته نباشند.

وارد و صادر کردن شناسه‌های خارجی

شناسه‌های خارجی زمانی که می‌خواهید داده‌هایی را به سیستم وارد یا صادر کنید بسیار مهم می‌شوند.

زمانی که شما داده‌های را وارد اودوو می‌کنید، اگر شناسه خارجی به آن وجود داشته باشد، اودوو بررسی می‌کند که آیا شناسه خارجی معادل آن در پایگاه داده موجود است یا نه. در صورتی که این شناسه خارجی موجود نباشد داده به صورت یک داده جدید به پایگاه داده اضافه می‌شود. در صورت که این شناسه خارجی وجود داشته باشد، مقدار آن با مقدار جدید به روز خواهد شد. در صورتی که شما شناسه خارجی را تعیین نکرده باشید (به این معنی که در پایگاه داده مقدار آن را خالی گذاشته باشید) اودوو به صورت خودکار آن را تعیین خواهد کرد.

زمانی که شما داده‌ها را صادر می‌کنید، اودوو به صورت خودکار تمام شناسه‌های خارجی را هم در فایل تولید شده اضافه خواهد کرد، بنابر این شما به سادگی می‌توانید داده‌ها را به سیستم جدید خود وارد کنید.

پیاده سازی شناسه‌های خارجی

شناسه‌های خارجی در مدلی به نام 'ir.model.data' ذخیره می‌شوند. برای ویرایش این داده‌ها در رابط کاربری اودوو و داشبورد امکاناتی در نظر گرفته نشده - تنها راه برای ویرایش ایجاد تغییر در فایل‌هایی است که از سیستم صادر و به آن وارد می‌شود. البته به این نکته توجه کنید که برای کاربران مدیر امکانات فنی خاصی در نظر گرفته شده است.

Odoo external IDs editor in developer mode

ابزارهای مدیریتی

پیش از این اشاره شده که در حالت توسعه امکاناتی برای مدیریت شناسه‌های خارجی در نظر گرفته شده است. این ابزارها در تنظیمات > فنی > شناسه‌های خارجی قرار دارد و شما می‌توانید با استفاده از آن این داده‌ها را به سادگی ویرایش کنید. در صورتی که اطلاعات کافی فنی از اودوو ندارید ممکن است با دستکاری این داده‌ها سیستم را تخریب کنید.


شناسه‌های خارجی یا External ID در اودوو چیست؟
ViraWeb123, مصطفی برمشوری 26 اوت, 2021
این پست را به اشتراک بگذارید
ورود to leave a comment
Postfix Admin چیست؟
مدیریت سرورهای ایمیل مبتنی بر پست فیکس