حسابداری

خوش آمدید!

این انجمن برای متخصصان و علاقه مندان به محصولات و خدمات ما است.

بهترین محتوا و ایده های بازاریابی جدید را به اشتراک بگذارید و در مورد آنها بحث کنید، پروفایل حرفه ای خود را بسازید و با هم به یک بازاریاب بهتر تبدیل شوید.

1

آیا در حسابداری تخفیف باید در مالیات حساب شود یا نه؟

آواتار
مصطفی برمشوری

فرض کنید که من یک جنس را به قیمت ده میلیون تومان می‌خواهم بفروشم. اگر نهصد هزارتومان مالیات باشد و من جنس را با دو میلیون تخفیف بفروشم آنجا باید نهصد هزار تومان مالیات بدهم یا کمتر؟

سوال خود را اینجا مطرح کنید
آواتار
انصراف