حسابداری

خوش آمدید!

این انجمن برای متخصصان و علاقه مندان به محصولات و خدمات ما است.

بهترین محتوا و ایده های بازاریابی جدید را به اشتراک بگذارید و در مورد آنها بحث کنید، پروفایل حرفه ای خود را بسازید و با هم به یک بازاریاب بهتر تبدیل شوید.

2

در حسابداری اودوو ۱۶ نسخه ویراوب ۱۲۳ یک مبحث به نام واحد مالیاتی وجود دارد که به آن Vat Unit می‌گن. این چه کاربردی دارد؟

من برای تعیین مالیات برای محصولات در کشورهای متفاوت مشکلاتی رو دارم. دنبال راهی می‌گردم که بتونم برای یک محصول مالیات متفاوت در کشورهای متفاوت تعریف کنم. در این مسیر به عنوان Vat Unit یا واحد مالیاتی برخورد کردم. می خواهم بدانم این چیست و چه کاربردی دارد؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ
پیش از هر چیز باید به این نکته توجه کنید که این مبحث مربود به هلدینگ‌ها و یا سیستم‌هایی است که به صورت چند شرکتی مدیریت می‌شوند.

واحد مالیات بر ارزش افزوده مجموعه‌ای از شرکت‌های مشمول مالیات بر ارزش افزوده است که از نظر قانونی مستقل از یکدیگر هستند، اما از نظر مالی، سازمانی و اقتصادی به هم مرتبط هستند و بنابراین یک شرکت مشمول مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته می‌شوند. واحدهای مالیات بر ارزش افزوده اجباری نیست، اما در صورت ایجاد، شرکت‌های تشکیل‌دهنده واحد باید متعلق به یک کشور، استفاده از واحد پولی یکسان و یک شرکت به عنوان شرکت نماینده واحد مالیات بر ارزش افزوده تعیین شود.

واحدهای مالیات بر ارزش افزوده یک شناسه مالیاتی خاص را دریافت می کنند که فقط برای اظهارنامه مالیاتی در نظر گرفته شده است. شرکت های تشکیل دهنده شناسه مالیاتی خود را برای تنها مقاصد تجاری استفاده می‌کنند و مالیات‌ها با شناسه مالیاتی خاص در نظر گرفته شده برای گروه محاسبه می‌شود.

برای نمونه فرش کنید که دو شرکت الف و ب به عنوان یک واحد مالیت بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده اند. آنگاه شرکت الف سه میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده بدهکار است و شرکت ب می‌تواند دو میلیارد و هشت میلیون تومان را به خاطر مالیات‌های پرداختی بازیابی کند (نپردازد). اگر آنها به عنوان یک واحد مالیات بر ارزش افزوده تشکیل شده باشند این دو مقدار با هم ترکیب شده و این دو شرکت روی هم تنها باید ۲۰۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کنند.

اودوو ۱۶ نسخه ویراب این قابلیت را دارد که این مدل از مالیات را مدل سازی و کنترل کند.


اینجا می‌تونید بیشتر در مورد این مطلب مطالعه کنید.

آواتار
انصراف