حسابداری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

در ماژول حسابداری اودوو پیش بینی تغییر و ویرایش یا باز طراحی کدینگ حسابداری یا کد و شناسه های کالاها شده؟

بر اساس اصلاحیه ای که از طرف اداره مالیات داده شده، نرم افزارها باید به اصلاح کدهای حساب و کالا اقدام کنند. این امکان وجود دارد که در طول سال نیازهای مشابه نیز پیش آید. نمونه درخواست اداره مالیات در تصویر زیر هست:


آواتار
رها کردن
1 پاسخ
0
آواتار
مصطفی برمشوری
بهترین پاسخ

در حسابداری اودوو، پردازش ها بر اساس کدهای داخلی (به عنوان شناسه حساب) انجام می شود که در معرض دید کاربران نیست. کد حساب در حسابداری تنها به عنوان برچسب استفاده شده. بنابر این شما می توانید به سادگی کدهای حساب را تغییر دهید. به همین خاطر هست که شما در ویرایش جدول حساب ها درختی از حساب ها را مشاهده نمی کنید.

در تصویر زیر یک نمونه از جدول حساب ها در اودوو ۱۵ نمایش داده شده است:


 در تصویر بالا قابل مشاهده است. شما می توانید کد هر حساب را به سادگی تغییر دهید.

نکته ای که باید توجه کنید: پردازش های خود حسابداری بر اساس کد داخلی است و مشکلی نخواهد داشت. اما اگر شما جستجویی را ساخته اید و در ان از کدهای حساب استفاده کرده اید باید انها را دوباره ویرایش کنید و از کدهای جدید استفاده کنید.آواتار
رها کردن