حسابداری

خوش آمدید!

این انجمن برای متخصصان و علاقه مندان به محصولات و خدمات ما است.

بهترین محتوا و ایده های بازاریابی جدید را به اشتراک بگذارید و در مورد آنها بحث کنید، پروفایل حرفه ای خود را بسازید و با هم به یک بازاریاب بهتر تبدیل شوید.

1

محاسبه مالیات بر گردش حساب

آواتار
نرگس استادیان

آیا تمام واریزی های به حساب بانکی شامل تراکنش گردش حساب و شامل پرداخت مالیات میشود؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
آواتار
نرگس استادیان
بهترین پاسخ

  پاسخ به سوال شما خیر است. یعنی تمام واریزیهای به حساب بانکی شامل تراکنش گردش حساب و شامل پرداخت مالیات نمیشوند. بلکه برای مشمولیت مالیات تراکنشهای بانکی، دو شرط لازم است: اول این که تعداد تراکنشهای واریزی حداقل ۱۰۰ مورد باشد و دوم این که مبلغ تراکنشهای واریزی بیش از حد نصاب معینی باشد که بسته به نوع فعالیت و شغل فرد متفاوت است- اگر این دو شرط برقرار باشد، سازمان امور مالیاتی با بررسی تراکنشهای بانکی فرد، میزان مالیات قابل پرداخت را مشخص و اطلاع رسانی میکند.تمام واریزی ها حساب شامل مالیات نمیشود -به طور مثال برخی از واریزی ها مثل سود سهام و سود سرمایه یا واریزی همسر  این موارد قابل دفاع بوده و شامل پرداخت مالیات نمیشود.
1 توضیح
آواتار
انصراف
آواتار
نرگس استادیان
-

اطلاعیه =بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی کلیه وجوه واریزی به حساب های بانکی تجاری به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیات قرار می گیرد . گفته شده تمام تراکنش هایی که از درگاه های الکتریکی پرداخت ، دستگاه های کارتخوان ، کارت به کارت و غیره انجام شود شامل این قانون قرار میگیرد .همچنین اعلام شده حساب های بانکی غیر تجاری هم مورد بازبینی قرار میگیرد واگر مبلغی بابت فعالیت های تجاری به آن واریز شود و در اظهار نامه های مالیاتی ابراز نشود تخلف محسوب میشود.