هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

2

تجربه استفاده از هوش مصنوعی در بیماری سرطان چیست؟

هوش مصنوعی در بخش تحقیقات و تشخیص بیماری سرطان چه تحولی  ایجاد کرده است؟


آواتار
رها کردن
1 پاسخ
1
آواتار
زهرا کریمی
بهترین پاسخ

هوش مصنوعی با شناسایی الگوهای پیچیده در داده‌های پزشکی و ارائه ارزیابی‌های کـَـمـّی از شرایط بالینی بیماران، انقلابی در درمان و تحقیقات سرطان ایجاد کرده است. در شرایطی که داده‌های پزشکی پیچیده هستند، هوش مصنوعی می‌تواند نقشی حیاتی در ارتقاء متدهای تحلیل داده ایجاد کند. تاکنون، هوش مصنوعی در تشخیص بیماری‌ سرطان سینه دقت خوبی داشته و نرخ خطای مثبت کاذب هوش مصنوعی کم بوده است.


آواتار
رها کردن