هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

هوش مصنوعی چه کمکی در بهبود ترافیک شهری می‌کند؟

 آیا استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت شهری کارساز خواهد بود؟

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
0
آواتار
زهرا کریمی
بهترین پاسخ

 می‌توان از هوش مصنوعی برای کنترل بهتر و با کیفیت‌تر ترافیک شهری بهره برد. هوش مصنوعی در جمع آوری هوشمند اطلاعات ترافیکی برای شمارش و ردیابی خودروها، دوچرخه‌ها، موتورسیکلت‌ها و افراد پیاده‌ با دقت بالا کمک می‌کند. هوش مصنوعی با تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از دوربین‌ها، سنسورها، و دیگر منابع موجود در مدیریت جریان ترافیک کمک شایانی می‌کند. با کمک هوش مصنوعی عملکرد سیگنال‌های ترافیکی بهینه شده و از ازدحام جمعیت در یک مکان کاسته می‌شود، همچنین امنیت افراد پیاده‌ و موتورسواران بالاتر می‌رود.


آواتار
رها کردن