هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

3

چگونه ایمپلنت مغزی در بدن بیماران ALS جای‌گذاری می‌شود؟

جای‌گذاری ایمپلنت مغزی (شامل استنت و الکترود) در بیماران اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS) چگونه انجام می‌گیرد؟


آواتار
رها کردن
1 پاسخ
1
آواتار
زهرا کریمی
بهترین پاسخ

جای‌گذاری استنت نیازمند جراحی نیست و به راحتی از طریق شبکه طبیعی رگ‌های خونی وارد بدن شده و به قسمت فوقانی مغز انتقال داده می‌شود.


آواتار
رها کردن