هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

آیا هوش مصنوعی حمل و نقل شهری را آسان‌تر می‌کند؟

استفاده از هوش مصنوعی چگونه در تسهیل حمل و نقل داخل شهری کمک می‌کند؟


آواتار
انصراف
1 پاسخ
0
آواتار
زهرا کریمی
بهترین پاسخ

هوش مصنوعی کاربردهای وسیعی در هدایت حرکت خودروها و راهنمایی رانندگان دارد. سامانه‌ پارکینگ‌های هوشمند از داده‌های زنده استفاده می‌کنند و به رانندگان این امکان را می‌دهد تا محل مناسب برای پارک خودرو را فورا و به سادگی پیدا کنند. داده‌های زنده در لحظه از سنسورها و دوربین‌های سطح شهر جمع آوری می‌شوند و به کمک رانندگان می‌آیند. سامانه‌های مجهز به هوش مصنوعی همچنین قادر هستند عملکرد سامانه‌های نگهداری پیشگویانه را برای استفاده در زیرساخت مسیرهای جابه‌جایی، پل‌ها، تونل‌ها و بزرگراه‌ها بهبود ببخشد. سامانه‌های نگهداری پیشگویانه قادر هستند داده‌ها را تحلیل و جمع آوری کنند تا در زمان مناسب با پایش آنها مانع از وقوع تصادفات شوند. سامانه‌های شهری هوش مصنوعی تاحد زیادی مدت زمان خرابی و از کار افتادگی سیستم‌های کنترل ترافیک شهری را کاهش می‌دهند و داده‌های مناسب را فورا در اختیار رانندگان در نقاط مختلف یک شهر قرار می‌دهند.


آواتار
انصراف