هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

آیا هوش مصنوعی می‌تواند از شبکه‌های اجتماعی برای استفاده در خدمات شهری استفاده کند؟

آیا هوش مصنوعی قادر است با استفاده از فعالیت افراد در شبکه‌های اجتماعی نیازهای شهروندان را شناسایی و در رفع آن کمک کند؟آواتار
انصراف
1 پاسخ
0
آواتار
زهرا کریمی
بهترین پاسخ

استفاده از هوش مصنوعی در شهرها این امکان را فراهم می‌کند تا با تحلیل شبکه های اجتماعی، تحقیقات گسترده، و دیگر داده‌های جمع آوری شده از شهروندان، نیاز و خواسته افراد شناسایی و بر اساس آن خدمات شهری فراهم شوند. استفاده از هوش مصنوعی در شهرها این امکان را فراهم می‌کند تا خدمات مورد نیاز افراد طراحی شده و آن خدماتی ارائه شوند که نیاز شهروندان را بهتر برطرف می‌کند. برای نمونه، شورای شهر دوبلین در ایرلند در سال 2019 از از پلت فرمهای هوش اجتماعی و تحلیل گفتمان برای درک بهتری از تجربه شهری شهروندان استفاده کرد. شورای شهر دوبلین، از یادگیری ماشین و پردازش زبان‌های طبیعی داده‌های سازمان نیافته برای برنامه ریزی و رمزگشایی توسط هوش مصنوعی استفاده کرد. از جمله داده‌های سازمان نیافته نظرات شخصی شهروندان است که در شبکه های اجتماعی به صورت ناشناس بیان شده‌اند. هدف استفاده از این داده‌ها درنهایت بهبود تجربه زندگی شخصی شهروندان است.


آواتار
انصراف