هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

5

آیا هوش مصنوعی تهدیدی برای مشاغل انسانی است؟

هوش مصنوعی چه تحولی را در زمینه‌ی اشتغال ایجاد می‌کند؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
3
بهترین پاسخ

هوش مصنوعی این پتانسیل را دارد که مشاغل خاصی را خودکار کند و آنها را کارآمدتر به انجام برساند، این مسئله می تواند منجر به از دست دادن شغل در برخی زمینه ها شود. با این حال، می تواند مشاغل و صنایعی جدید جدید را نیز در بازار ایجاد کند.

آواتار
انصراف