هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

آیا استفاده از امکانات هوش مصنوعی در حوزه سلامت خطای فردی را کاهش خواهد داد؟

خطای  فردی، بخشی از عملکرد کارکنان در حوزه سلامت و یا شخص بیمار است که گاهی تبعات جبران ناپذیری بر جای می‌گذارد. آیا هوش مصنوعی می‌تواند نواقص عملکرد انسانی را جبران کند؟


آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
آواتار
زهرا کریمی
بهترین پاسخ

مصرف دارو توسط خود بیمار زیر نظر یک پرستار در برخی مراکز درمانی انجام می‌گیرد. یک مطالعه نشان داده است حدود 70% از بیمارانی که به این شیوه انسولین دریافت می‌کردند، دچار اشتباه می‌شدند. در واقع آن بیماران و پرستاران ناظرشان به صورتی که دارو برایشان تجویز شده بود، عمل نمی‌کردند. سپس یک ابزار هوش مصنوعی (شبیه به یک روتر وای فای) در مجاورت بیمار قرار داده شد و اشتباهات بیماران را در استفاده از قلم انسولین یادداشت و اصلاح کرد.


1 توضیح
آواتار
انصراف

چقدر این روش موفق بوده. ایا نتایج منتشر شده. در صورتی که منبعی برای این دارید اضافه کنید.