هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

7

چگونه می‌توانیم عملکرد مدل‌های زبانی را ارزیابی کنیم؟

یکی از مراحل بسیار مهم جهت ایجاد یک سرویس هوشمند زبانی با استفاده از یک مدل زبان، مرحله ارزیابی عملکرد آن مدل است. این ارزیابی به چه صورت انجام می شود و معیار های ارزیابی چیست؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
6
آواتار
سحر کشاورزی
بهترین پاسخ

ارزیابی عملکرد مدل‌های زبانی یک فرآیند مهم است که به کمک معیارها و روش‌های استاندارد می‌تواند انجام شود. در زیر، روش‌هایی برای ارزیابی عملکرد مدل‌های زبانی آورده شده است:

1. دقت (Accuracy): این معیار میزان صحت ترجمه یا تولید متن توسط مدل را اندازه‌گیری می‌کند. برای ترجمه ماشینی، می‌توانید متون ترجمه شده را با ترجمه‌های انسانی مقایسه کرده و درصد تطابق را محاسبه کنید.

2. بازخورد انسانی (Human Feedback): در این روش، افراد مختلف متون تولید شده توسط مدل را ارزیابی می‌کنند و نظرات خود را ارائه می‌دهند. این بازخورد می‌تواند به عنوان معیاری مهم برای ارزیابی کیفیت مدل‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

3. سرعت اجرا (Execution Speed): این معیار میزان زمانی را که مدل برای ترجمه یا تولید متن نیاز دارد، اندازه‌گیری می‌کند. معمولاً مدل‌های با سرعت اجرای بالاتر به عنوان مدل‌های بهتر ارزیابی می‌شوند.

4. معیارهای مخصوص برای وظایف خاص: برای وظایف خاص مانند پرسش و پاسخ، خلاصه‌سازی، تشخیص انطباق متن و غیره، معیارهای خاصی برای ارزیابی عملکرد مدل‌ها وجود دارد که باید با توجه به نوع وظیفه مورد استفاده قرار گیرد.

5. معیارهای تحلیل متن: این معیارها شامل معیارهایی مانند BLEU (برای ترجمه ماشینی)، ROUGE (برای خلاصه‌سازی متن) و METEOR (برای انطباق متن) است که برای ارزیابی کیفیت تولید متن توسط مدل‌ها استفاده می‌شوند.

6. معیار سرگشتگی یا Perplexity: یکی از معیارهای ارزیابی مدل‌های زبانی مانند GPT-2 است که معمولاً در وظیفه تولید و بسط دادن متن استفاده می‌شود. معیار Perplexity میزان عدم قطعیت مدل در درست بود متن تولیدی را نشان می‌دهد. مدل با مقدار Perplexity کمتر، به طور کلی، متن‌های جدید بهتری را تولید می‌کند.

7. معیارهای تعاملی: برای بررسی عملکرد مدل‌های زبانی در وظایف تعاملی مانند گفتگوی رباتیک، می‌توان از معیارهایی مانند میزان صحت و طبیعیت پاسخ‌های مدل‌ها استفاده کرد.

با ترکیب این معیارها و استفاده از روش‌های استاندارد، می‌توان عملکرد مدل‌های زبانی را به طور جامع و دقیق ارزیابی کرد.

آواتار
انصراف