هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

چگونه از هوش مصنوعی در مدیریت موجودی استفاده می شود؟

نقش هوش مصنوعی در مدیریت موجودی چیست؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

هوش مصنوعی می تواند برای پیش بینی تقاضا برای محصولات و بهینه سازی سطح موجودی استفاده شود. این می تواند به اطمینان حاصل شود که محصولات مناسب در زمان مناسب در مکان مناسب قرار می گیرند، که می تواند زمان تحویل را کاهش دهد. ربات های مجهز به هوش مصنوعی می توانند برای انتخاب، بسته بندی و ارسال سفارشات استفاده شوند.

آواتار
انصراف