هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

3

چگونه از هوش مصنوعی در تبلیغات استفاده می شود؟

کاربرد هوش مصنوعی در تبلیغات چیست؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

بهینه سازی عملکرد یکی از موارد استفاده کلیدی هوش مصنوعی در تبلیغات است. الگوریتم‌های یادگیری ماشینی توسط راه‌حل‌های تجاری موجود برای تجزیه و تحلیل نحوه عملکرد تبلیغات شما در پلتفرم‌های خاص مورد استفاده قرار می‌گیرند، سپس توصیه‌هایی در مورد چگونگی بهبود عملکرد ارائه می‌دهند.

آواتار
انصراف