هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

2

فواید استفاده از هوش مصنوعی در شهر هوشمند چیست؟

استفاده از فناوری هوش مصنوعی در شهر هوشمند چه فایده‌ای دارد؟


آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
آواتار
زهرا کریمی
بهترین پاسخ

شهر هوشمند عبارت است از مکانی که از فناوری و نوآوری برای حل مسائل شهری و ایجاد فضا و آینده بهتر برای همه استفاده می‌شود. در شهرهای هوشمند بر حل مسائل اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی و مشکلات پیچیده شهری تاکید می‌شود. چنین هدفی با کمک گرفتن از مدیریت شهری هوشمند و روش‌های جدید حل مساله امکان پذیر است. هوش مصنوعی این قابلیت را دارد تا برنامه ریزی شهری را متحول کند و این تحول با استفاده از ابزارها و متدهای جدید برای تحلیل سیستم‌های پیچیده شهری و با کمک داده‌های وسیع امکان پذیر است. در حالی که برنامه ریزی شهری سنتی اغلب به مدل های استاتیک و داده‌های محدود متکی بود. 
یکی از فواید کلیدی هوش مصنوعی در برنامه ریزی شهری توانایی آن برای ارائه پیشنهادات و بهینه سازی استفاده از منابع است. با ظهور فناوری‌های هوش مصنوعی، برنامه ریزی شهری به فرآیندی پویاتر، بر پایه داده‌ها و با محوریت شهروندان پیش خواهد رفت.


آواتار
انصراف