هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

5

هوش مصنوعی چگونه در امنیت سایبری استفاده می شود؟

از امنیت سایبری  در هوش مصنوعی به چه صورت  استفاده می شود؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
2
بهترین پاسخ

راه‌حل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند حجم وسیعی از داده‌ها را برای شناسایی رفتارهای غیرعادی و شناسایی فعالیت‌های مخرب مانند حمله جدید صفر روز بررسی کنند. هوش مصنوعی همچنین می‌تواند بسیاری از فرآیندهای امنیتی مانند مدیریت وصله‌ها را خودکار کند، و این امر باعث می‌شود که بیشتر از نیازهای امنیت سایبری خود مطلع شوید.

آواتار
انصراف