هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

هوش مصنوعی چگونه زنجیره تامین دارو را بهبود می بخشد؟

فناوری‌های هوش مصنوعی در زنجیره‌های تامین دارویی چه کاربردی دارد؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
2
بهترین پاسخ

مدلهای پیش‌بینی مبتنی بر هوش مصنوعی به شرکت‌های داروسازی کمک می‌کنند تا تغییرات تقاضا را پیش‌بینی کرده و تولید را بر این اساس بهینه کنند. این منجر به کاهش تولید بیش از حد، به حداقل رساندن زمان تحویل و افزایش پاسخگویی زنجیره تامین می شود.

آواتار
انصراف