هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

هوش مصنوعی چه تاثیری در پایش سلامت و مراقبت‌های پیشگیرانه دارد؟

آیا می‌توان در پایش سلامت و سنجش و پایش تناسب اندام از امکانات هوش مصنوعی بهره برد؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
4
آواتار
زهرا کریمی
بهترین پاسخ

 امروزه با متداول شدن پایش سلامت، سنجش و پایش تناسب اندام، افراد بیشتری از اپلیکیشن‌های تحلیل و ردیابی برای بررسی شرایط سلامتی خود استفاده می‌کنند.  افراد می‌توانند اطلاعات  اپلیکیشن‌های سلامت خود  را در اختیار پزشکانشان بگذارند تا سلامتی آنان را بررسی کرده  و در مواردی که احتمال مشکلات  وجود دارد به بیماران هشدار بدهند. راه حل هوش مصنوعی برای این منظور استفاده از اپلیکیشن‌های کلان داده، الگوریتم‌های یادگیری ماشین و یا استفاده از الگوریتم‌های یادگیری عمیق است که به تحلیل‌های انسانی  در تصمیمات بالینی  کمک می‌کنند. 


آواتار
انصراف