هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

کاربرد هوش مصنوعی در بازاریابی چیست؟

نقش هوش مصنوعی در بازاریابی چیست؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

بازاریابی هوش مصنوعی از فناوری‌های هوش مصنوعی برای تصمیم‌گیری خودکار بر اساس جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌ها و مشاهدات اضافی از مخاطبان یا روندهای اقتصادی استفاده می‌کند که ممکن است بر تلاش‌های بازاریابی تأثیر بگذارد. هوش مصنوعی اغلب در تلاش‌های بازاریابی دیجیتالی که سرعت ضروری است استفاده می‌شود.

آواتار
انصراف