هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

2

کاربرد هوش مصنوعی در نرم افزارهای مدیرت منابع انسانی چیست؟

آواتار
آرش استادیان
آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
آواتار
آرش استادیان
بهترین پاسخ

هوش مصنوعی یا AI به فناوری هایی اشاره دارد که میتوانند کارهایی را انجام دهند که برای آنها به هوش انسان نیاز است. این کارها شامل توانایی هایی مانند یادگیری، منطق، حل مسئله و درک زبان طبیعی است. هوش مصنوعی در بسیاری از زمینه ها و صنایع کاربرد دارد و مدیریت منابع انسانی یکی از آنها است. هوش مصنوعی میتواند به ساده سازی، خودکارسازی و بهبود فرآیندهای مختلف منابع انسانی کمک کند.

آواتار
انصراف