هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

کاربرد هوش مصنوعی در تجارت الکترونیک چیست؟

نقش هوش مصنوعی در تجارت الکترونیک چیست؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
2
بهترین پاسخ

هوش مصنوعی در بازاریابی تجارت الکترونیک برای کمک به کسب و کارهای تجارت الکترونیکی برای درک مشتریان خود و شناسایی رفتارها و روندهای خرید جدید استفاده می شود. همچنین به شرکت ها اجازه می دهد تا تبلیغات هدفمند، کمپین های بازاریابی و پیشنهادات بیشتری ایجاد کنند

آواتار
انصراف