هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

5

کاربرد پردازش زبان طبیعی در حوزه مالی چیست؟

کاربرد پردازش طبیعی در حوزه مالی چیست؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
3
بهترین پاسخ

این فناوری، پتانسیل بالایی در اختیار دپارتمان‌ها و شرکت‌های مالی قرار می‌دهد، تا علاوه‌بر داده‌های درون‌سازمانی، داده‌های رایگان موجود در سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی، انجمن‌ها و… را دریافت و پردازش کنند. اهمیت کاربرد پردازش زبان طبیعی در حوزه مالی زمانی بیشتر نمایان می‌شود که بدانید معمولاً بخش زیادی از زمان و انرژی کارشناسان مالی صرف جمع‌آوری داده‌ها، گزارش‌ها و اخبارمرتبط با مباحث مالی و تجزیه‌وتحلیل آنها می‌شود؛ می‌توان تصور کرد که در صورت واگذاری این وظیفه به هوش مصنوعی، تا چه حد در زمان و انرژی نیروی انسانی صرفه‌جویی می‌شود و حجم معاملات تا چه اندازه افزایش پیدا می‌کند.

آواتار
انصراف