هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت انرژی چیست؟

هوش مصنوعی در صنعت انرژی چه کاربردی دارد؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
2
بهترین پاسخ

یکی از رایج ترین کاربردهای هوش مصنوعی در بخش انرژی، بهبود پیش بینی عرضه و تقاضا بوده است. ایجاد درک بیشتر از زمانی که انرژی تجدیدپذیر در دسترس است و زمانی که به آن نیاز است برای سیستم های قدرت نسل بعدی بسیار مهم است.

آواتار
انصراف