هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

5

امنیت شبکه در یادگیری ماشینی چیست؟

اهمیت امنیت شبکه در هوش مصنوعی چیست؟

1 توضیح
آواتار
انصراف

من جواب رو خوندم حس کردم که کاربرد هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در امنیت شبکه مد نظر شما است. درست می‌گم؟

1 پاسخ
2
بهترین پاسخ

یادگیری ماشینی را می توان به روش های مختلفی برای امنیت اعمال کرد. به عنوان مثال، می توان از آن برای شناسایی و جلوگیری از تهدیدات سایبری مانند بدافزار، فیشینگ و دسترسی غیرمجاز استفاده کرد. با تجزیه و تحلیل ترافیک شبکه، سیستم یادگیری ماشینی می تواند الگوهایی را که نشان دهنده حمله هستند شناسایی کرده و برای جلوگیری از آن اقدام کند.

آواتار
انصراف