هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

3

امروزه در کجا از هوش مصنوعی تشخیص چهره استفاده می شود؟

نقش هوش مصنوعی در تشخیص چهره چیست؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

تشخیص چهره بیشتر در سیستم های امنیتی استفاده می شود. دلیل این امر این است که نتایج سریعتر و مطمئنی را ارائه می دهد زیرا سیستم از طریق رایانه کار می کند. سیستم های ناامنی برای یافتن و شناسایی چهره انسان استفاده می شود

آواتار
انصراف