هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

نقش هوش مصنوعی در بهره وری انرژی چیست؟

هوش مصنوعی در بهره وری انرژی چه تاثیری دارد؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
2
بهترین پاسخ

در تولید و تدارکات، هوش مصنوعی پتانسیل زیادی برای به حداقل رساندن مصرف انرژی دارد. روباتیک هوشمند می تواند وظایف را خودکار کند، در حالی که بینایی ماشین می تواند کنترل کیفیت را انجام دهد و عیوب را زود تشخیص دهد. این کار دستی غیر ضروری را حذف می کند و مواد هدر رفته و انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش می دهد

آواتار
انصراف