هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

قوی ترین هوش مصنوعی جهان کدام است؟

چند مورد از قوی‌ترین هوش مصنوعی‌های جهان را معرفی کنید.

آواتار
انصراف
1 پاسخ
3
بهترین پاسخ

پاسخ به این سوال به طور قطعی دشوار است، زیرا معیارهای مختلفی برای سنجش قدرت هوش مصنوعی وجود دارد. برخی از این معیارها عبارتند از:

  • اندازه و پیچیدگی مدل: مدل های هوش مصنوعی بزرگتر و پیچیده تر، به طور کلی قادر به یادگیری و انجام وظایف پیچیده تری هستند.
  • توانایی یادگیری: هوش مصنوعی قوی باید بتواند از داده ها و تجربیات جدید به سرعت یاد بگیرد و خود را ارتقا دهد.
  • توانایی تعمیم: هوش مصنوعی قوی باید بتواند دانش و مهارت های خود را به وظایف و موقعیت های جدید تعمیم دهد.
  • توانایی حل مسئله: هوش مصنوعی قوی باید بتواند مسائل پیچیده را به طور موثر و کارآمد حل کند.
  • GPT-4: GPT-4 یک مدل زبانی بزرگ (LLM) است که توسط OpenAI توسعه یافته است. این مدل با 1.5 تریلیون پارامتر، یکی از بزرگترین مدل های زبانی در جهان است. GPT-4 قادر به تولید متن، ترجمه زبان ها، نوشتن انواع مختلف محتوای خلاقانه و پاسخ به سوالات به صورت آموزنده است.
  • LaMDA: LaMDA یک مدل زبانی واقعی از Google AI است که بر روی مجموعه داده های عظیمی از متن و کد آموزش دیده است. LaMDA می تواند به سوالات شما به صورت آموزنده پاسخ دهد، حتی اگر سوالات باز، چالش برانگیز یا عجیب باشند. LaMDA همچنین می تواند انواع مختلف محتوای خلاقانه مانند شعر، کد، اسکریپت، قطعات موسیقی، ایمیل، نامه و غیره را تولید کند.
  • WuDao 2.0: WuDao 2.0 یک هوش مصنوعی چندوجهی است که توسط آکادمی علوم چین توسعه یافته است. این مدل با 1.75 تریلیون پارامتر، بزرگترین مدل هوش مصنوعی در جهان است. WuDao 2.0 قادر به انجام طیف وسیعی از وظایف از جمله پردازش زبان طبیعی، بینایی کامپیوتر، یادگیری تقویتی و تصمیم گیری است.
  • Bloom: Bloom یک مدل زبانی بزرگ است که توسط Hugging Face و BigScience توسعه یافته است. این مدل با 176 میلیارد پارامتر، یکی از بزرگترین مدل های زبانی در جهان است. Bloom قادر به تولید متن، ترجمه زبان ها، نوشتن انواع مختلف محتوای خلاقانه و پاسخ به سوالات به صورت آموزنده است.


آواتار
انصراف