توسعه Odoo

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

6

چطور می‌شه تست‌های یک ماژول در اودوو را اجرا کرد؟

من یک ماژول ایجاد کردم و می‌خواهم تست‌هایی که برای این ماژول آماده کردم را اجرا کنم. چطور باید این کار رو انجام بدم؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
2
بهترین پاسخ

من فرض می‌کنم که تست‌ها به صورت درستی ایجاد شده. می‌خواهیم روش اجرای تست را تعیین کنیم. برای اینکار باید دستوری مشابه با دستور زیر وارد کنید:

odoo -i module_to_test --log-level=test -d database_name -c config_file --test-enable --stop-after-init

برای فعال کردن تست‌ها از گزینه --test-enable استفاده می‌شه. گزینه --stop-after-init هم برای این استفاده شده که در انتهای اجرای تست‌ها برنامه متوقف بشه.

آواتار
انصراف