توسعه اودوو

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

چطوری در اودو از یک تاریخ روز هفته آن را بدست آورم؟

من میخواهم در نرم افزار حقوق و دستمزد جدول ساعت کاری هفتگی هر کارمند را با جدول حضور و غیاب مقایسه کنم.
مثلا بفهمم که در روز دوشنبه حضور و غیاب کارمند در بازه ساعت کاری کارمند قرار دارد یا خیر؟
برای این کار نیاز دارم که از تاریخ جدول حضور و غیاب روز معادل آن در یک هفته را بدست بیاورم.
پیشاپیش بابت راهنمایی تان تشکر میکنم.

آواتار
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

...

آواتار
انصراف