توسعه اودوو

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

3

در مدیریت ارتباط مشتریان(CRM)پیغام خطای وجود نداشتن فیلد metting_count در شرط دامنه برای نمایش فیلدها در نمای kanban و listرو چطوری میتونیم برطرف کنیم؟

در این قسمت زمانی که بر روی هر فیلد کلیک میکنیم پیغام خطایی مبنی بر وجود نداشتن فیلد metting_count میدهد که من متوجه آن نمیشوم

آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

این اتفاق برای این است که یک ترجمه اشتباه اتفاق افتاده که به صورت زیر حل میشود :

به تنظیمات بروید و منوی زبان ها و گزینه کلمات ترجمه شده را انتخاب کنید و metting_count رو در جست و جو وارد کنید و از لیست باز شده برای جست و جو مقدارـترجمه ـبرای رو انتخاب کنید یک گزینه باز میشود که میتونید metting_count رو با calendar_event_countجایگزین کنید و اینکه این مشکل حل میشود.

پیغام خطای موجود :

منوی زبان ها و گزینه کلمات ترجمه :

جستجو مقدار ترجمه برای :

تغییرات زیر و تمام شدن این پیغام خطا.آواتار
انصراف