منابع انسانی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

برای تعریف یک نوع جدید مرخصی Allow To Attach Supporting Document چه کاربردی دارد.

در نرم افزار مرخصی منوی پیکره بندی برای انواع مرخصی واسه تعریف یک نوع جدید از مرخصی گزینه  Allow To Attach Supporting Document چیست و چه کاربردی دارد. 

Allow To Attach Supporting Document= اجازه پیوست کردن سند پشتیبانی

در واقع منظورم این است که سند پشتیبانی دقیقا چیه؟ آیا سندی است که مثلا برای حسابداری است یا مثلا یک گواهی پزشکی ؟ یا ...؟

آواتار
انصراف