منابع انسانی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

2

فرق بین Time off types و kind of time off چیه؟

در ماژول time off در منوی configuration یک گزینه ای به نام Time off types وجود دارد.

وقتی که روی این منو کلیک میکنیم انواع time off که شامل موارد زیر می باشد:

  • Paid Time Off
  • Sick Time Off
  • Unpaid
  • Compensatory Days
  • Extra Hours
  • و سایر گزینه هایی که پیش فرض نبوده و جدید تعریف کرده اید. 

زمانی که یک گزینه جدید میخواهید به این لیست اضافه کنید و یا یکی از این گزینه های را ویرایش کنید با منویی رو برو میشوید که یکی از فیلد های آن Kind of Time Off میباشد که شامل گزینه های زیر است :

  • absence
  • worked time

میخواستم بدانم که فرق این دو مورد چیست و تاثیرشان روی مدل های دیگر برای محاسبه حقوق و دستمزد چیست؟

آواتار
انصراف