منابع انسانی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

2

کاربرد حضور و غیاب اودوو ۱۶ نسخه کلود ویراوب ۱۲۳ در حقوق و دستمزد چیست؟

حضور و غیاب کارکنان به صورت مستقیم در سیستم حقوق و دست مزد در نظر گرفته نشده. گاهی مجبور هستیم خودمان به صورت اسکریپت این محاسبات را به سیستم حقوق و دستمزد اضافه کنیم. در نسخه ویراوب۱۲۳ ابری هم این سیستم به همین شکل وجود دارد. 

کاربرد اصلی حضور و غیاب اودوو ۱۶ چیست؟ تنها به صورت یک سیستم مانیتور استفاده می‌شود یا اینکه به صورت مستقیم در محاسبه حقوق و دستمزد کاربرد دارد؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

در اودوو ۱۶ نسخه کلود ویراوب ۱۲۳ هر ماژول و نرم‌افزار به صورت مستقل از یکدیگر است. ما می توانیم از هر ماژول به صورت جداگانه استفاده کنیم. در مورد حقوق و دستمزد، این نرم‌افزار فقط مربوط به کارمند و قرارداد کارمند است. هدف از آن انعطاف پذیری کاربر برای ایجاد فیش حقوقی است. حتی اگر شما از حضور و غیاب، مرخصی یا حتی استخدام استفاده نمی‌کنید، می‌تواند از عملکرد حقوق و دستمزد استفاده و با آن فیش حقوقی ایجاد کنید.. ماژول حضور و غیاب در اودوو ویراوب۱۲۳ فقط برای ردیابی حضور و غیاب کارمند استفاده می شود، نه بیشتر. این نرم افزار با تکنیک‌های اینترنت اشیا به دستگاه‌های ساعت زن متصل می‌شود و داده‌های زیادی را جمع‌آوری می‌کند.

بر خلاف این ماژول (حضور و غیاب) ماژول های دیگر مانند مرخصی به صورت مستقیم در حقوق و دستمزد اثر دارد. این ماژل می‌تواند زمانهایی که کارمند خارج از برنامه کاری، در شرکت حضور ندارد را مدیریت کند و در محاسبه حقوق اثر گذار باشد. ماژولهای دیگری هم هستند که این امکار را ایجاد می‌کنند.

آن چیزی که به صورت مستقیم در فیش حقوق و حقوق و دستمزد اثر گذار است گزارش‌های کاری است که بر اساس برنامه کاری یک کارمند ایجاد می‌شود. این گزارش کاری به صورت مستقیم به حضور و غیاب متصل است و بر اساس آن ایجاد می‌شود.

شما می‌توانید از این ماژول به عنوان یک ابزار برای مانیتور کردن کارمندان نیز استفاده کنید.

آواتار
انصراف