انبارداری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

2

بارکد چی هست و برای چه کاری استفاده می‌شود؟

زمانی که محصولات رو تعریف می‌کنیم، یه فیلد برای بارکد در نظر گرفته شده است. این بارکد برای چه کارهایی استفاده می‌شود. آیا این بارکرد توی حسابداری و انبار داری انلاین ویراوب موثر است؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

بارکد یک روش کدگذاری اطلاعات به صورت نمادهای چاپ شده است که توسط دستگاههای خواننده بارکد قابل خواندن و تفسیر هستند. بارکدها میتوانند انواع مختلفی داشته باشند، اما همه آنها از یک الگوی مشترک پیروی میکنند که شامل یک پیشوند، یک شماره سریال و یک کد رمز است. بارکدها معمولاً برای شناسایی کالاها، محصولات، بستهبندیها و خدمات استفاده میشوند.

بارکدها برای چه کاری استفاده میشوند؟

بارکدها برای اهداف مختلفی استفاده میشوند، از جمله:

• سادهسازی فرآیندهای تجاری و صنعتی: بارکدها باعث میشوند که اطلاعات به سرعت و دقت بالا ثبت، ذخیره و پردازش شوند. برای مثال، در فروشگاهها، بارکدهای کالاها توسط خوانندههای بارکد خوانده شده و قیمت آنها به صورت خودکار در صورتحساب درج میشود.

• افزایش امنیت و کاهش تقلب: بارکدها باعث میشوند که احتمال جعل، سرقت یا اشتباه در اطلاعات کاهش یابد. برای مثال، در پاسپورتها، بارکدهای دوبعدی حاوی اطلاعات شخصی و عکس صاحب پاسپورت هستند که توسط دستگاههای خواننده بارکد تأیید میشوند.

• افزایش بهرهوری و کارآمدی: بارکدها باعث میشوند که زمان و هزینه لازم برای جمعآوری، وارد کردن و بروزرسانی اطلاعات کم شود. برای مثال، در کتابخانهها، بارکدهای کتابها توسط خوانندههای بارکد خوانده شده و عملیات قرض دادن و بازگرداندن آنها به صورت الکترونیک ثبت میشود.

امیدوارم پاسخ من به شما کمک کرده باشد. 

آواتار
انصراف