انبارداری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

2

تفاوت بارکد و کدهای EAN چیست؟

من در تعریف محصول معمول بارکد یا لات نامبر رو می‌بینم اما هیچ جا اشاره‌ای به EAN توی نرم افزار سازمانی آنلاین ویراوب نشده. 

این کدگذاری‌ها چه تفاوتی دارند.

آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

بارکد یک روش کدگذاری اطلاعات به صورت نمادهای چاپ شده است که توسط دستگاههای خواننده بارکد قابل خواندن و تفسیر هستند. بارکدها میتوانند انواع مختلفی داشته باشند، اما همه آنها از یک الگوی مشترک پیروی میکنند که شامل یک پیشوند، یک شماره سریال و یک کد رمز است. بارکدها معمولاً برای شناسایی کالاها، محصولات، بستهبندیها و خدمات استفاده میشوند.

EAN مخفف عبارت European Article Numbering است که یک استاندارد بینالمللی برای کدگذاری بارکدهای کالاهای قابل عرضه در فروشگاهها و سایر سیستمهای تجاری است. کد EAN دارای 13 رقم است که شامل یک پیش شماره شرکتی GS1، یک شماره سریال کالا و یک کد رمز است. کد EAN به عنوان یک زیر مجموعه از استاندارد GTIN (Global Trade Item Number) شناخته میشود که توسط سازمان GS1 مدیریت میشود.

تفاوت اصلی بین بارکد و EAN این است که بارکد یک روش عمومی و فنی برای نمایش اطلاعات است، در حالی که EAN یک استاندارد خاص و قابل اعتماد برای شناسایی کالاها در بازار جهانی است. هر EAN یک بارکد است، اما هر بارکد لزوماً یک EAN نیست.

آواتار
انصراف