انبارداری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

ثبت نام برای شماره کسب و کار استرالیا (ABN) چیشت؟ چه کاربردی دارد؟

آواتار
مصطفی برمشوری

یکی از مشتری‌ها نیاز داشت که یک فیلد به گزارش‌های انبار اضافه بشه که اسم آن ABN هست. این فیلد جه کاربردی دارد؟

سوال خود را اینجا مطرح کنید
آواتار
انصراف
1 پاسخ
0
آواتار
مصطفی برمشوری
بهترین پاسخ

شماره کسب و کار استرالیا (ABN) یک شناسه یازده رقمی است که برای شناسایی کسب و کارها در استرالیا استفاده میشود. این شماره به کسب و کارها امکان میدهد با دولت، سازمانهای دیگر و مشتریان ارتباط برقرار کنند، مالیات را مدیریت کنند، از برخی خدمات دولتی بهرهمند شوند و به بازار جهانی دسترسی پیدا کنند. برای درخواست ABN، باید یک فرم آنلاین را از طریق سایت Australian Business Register (ABR) پر کنید. برخی از شرایط لازم برای درخواست ABN عبارتند از:

• داشتن یک شماره پرونده مالیاتی (TFN) برای خود، شرکا، مدیران و بنیانگذاران
• داشتن یک نام تجاری قابل ثبت
• داشتن یک آدرس پست الکترونیک و یک شماره تلفن تماس
• داشتن یک آدرس کسب و کار در استرالیا
• داشتن یک فعالیت تجاری واقعی و قابل توجه در استرالیا

آواتار
انصراف