اینترنت اشیا IoT

خوش آمدید!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

7

زبان فارسی در دستگاه حضور و غیاب zktec

آواتار
ساناز میرباقری

من یه دستگاه حضور و غیاب zktec دارم اسم کارمندان را به صورت فارسی ذخیره کردم ولی اسم ها درست نشان داده نمیشه. باید اسامی انگلیسی باشه تا اسم ها به درستی نمایش داده بشه . از چه codingای استفاده کنم؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
5
آواتار
ساناز میرباقری
بهترین پاسخ

از کدینگ cp1256 استفاده کنید. این کدینگ مربوط به زبان عربی هست . همه حروف فارسی را ساپورت میکنه به جز "ی" که اگر حرف "ی" را با  "ی+shift" تایپ کنید درست میشه

آواتار
انصراف