لینوکس

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

7

تغییر متن در فایل بدون نصب ادیتور

چجوری با دستورات لینوکس یه متنی را در یه فایلی بنویسم؟

آواتار
انصراف
2 پاسخ ها
5
آواتار
فردین مردانی
بهترین پاسخ

در ترمینال لینوکس اوبونتو، می‌توانید از ابزار‌های مختلف برای ویرایش فایل‌های متنی استفاده کنید. چندین گزینه برای ویرایش فایل‌های متنی در ترمینال وجود دارد، از جمله:

 •  **Nano**:
     - برای باز کردن یک فایل با استفاده از نانو (Nano)، می‌توانید دستور زیر را استفاده کنید:
  nano file_name
  - برای ذخیره کردن تغییرات و خروج از نانو، می‌توانید کلیدهای  `Ctrl + O`  را فشار دهید تا ذخیره شود و سپس  `Ctrl + X`  را فشار دهید تا خارج شوید.

 •  **Vim**:
     - برای باز کردن یک فایل با استفاده از ویم (Vim)، می‌توانید دستور زیر را استفاده کنید:
  vim file_name
  - برای ویرایش فایل در ویم، فشار دادن  `i`  برای ورود به حالت ویرایش و فشار دادن  `Esc`  برای خروج از حالت ویرایش است. برای ذخیره تغییرات و خروج از ویم، می‌توانید دستور  `:wq`  را وارد کنید و Enter را بزنید.

 •  **Vi**:
     - برای باز کردن یک فایل با استفاده از وی (Vi)، می‌توانید دستور زیر را استفاده کنید:
  vi file_name
  - برای ورود به حالت ویرایش در وی، می‌توانید کلید  `i`  را فشار دهید. برای ذخیره کردن تغییرات و خروج از وی، می‌توانید دستور  `:wq`  را وارد کنید و Enter را بزنید.

 •  **Joe**:
     - برای باز کردن یک فایل با استفاده از جو (Joe)، می‌توانید دستور زیر را استفاده کنید:
  joe file_name
  - برای ذخیره کردن تغییرات و خروج از جو، می‌توانید کلیدهای  `Ctrl + K` ,  `X`  را فشار دهید.

 •  **Mcedit**:
     - برای باز کردن یک فایل با استفاده از امسدیت (Mcedit)، می‌توانید دستور زیر را استفاده کنید:
  mcedit file_name
  - برای ذخیره کردن تغییرات و خروج از امسدیت، می‌توانید کلیدهای  `F2`  و سپس  `F10`  را فشار دهید.


این‌ها تنها چند نمونه از ابزارهای ویرایش متنی در ترمینال لینوکس هستند. برای هر کدام از این ابزارها، دستورات و کلیدهای مختلفی برای ویرایش و ذخیره تغییرات وجود دارد.

آواتار
انصراف
3
بهترین پاسخ
cat << 'EOF' > path/dummyfile.txt
Testfile
EOF


آواتار
انصراف