لینوکس

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

تغییر متن در فایل بدون نصب ادیتور

چجوری با دستورات لینوکس یه متنی را در یه فایلی بنویسم؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ
cat << 'EOF' > path/dummyfile.txt
Testfile
EOF


آواتار
انصراف