OWL

خوش آمدید!

این فروم بستری برای ارتباط بین افرادی است که از بسته Owl نه تنها در توسعه اودوو بلکه برای کارهای دیگر نیز استفاده می‌کنند. از انجا که مستند و کامیونیتی اودوو کمی ضعیف است امیدواریم که این فروم بتواند در توسعه مهارت‌های برنامه نویسی فارسی زبانان موثر باشد. باعث افتخار ما است که شما نیز به گروه ما بپیوندید.

7

چگونه کلاس های Owl را وارد برنامه کنیم؟

آواتار
پرستو شعبانی

منظور از این کد چیست؟

const { mount, Component } = owl;


آواتار
انصراف
1 پاسخ
7
آواتار
پرستو شعبانی
بهترین پاسخ

اشاره به destructuring* در JavaScript دارد.
وقتی یک شیء به صورت const {x, y} = obj تعریف می‌شود، به این معناست که از متغیرهای x و y در داخل شیء obj استفاده خواهد شد.

در اینجا، owl یک ماژول است که وابستگی‌های مربوط به چارچوب Owl را ارائه می‌دهد. این ماژول دو کلاس به نام‌های Component و App را ارائه می‌دهد.

بنابراین، عبارت const {Component, App } = owl; معادل با استفاده از کلاس‌های Component و App از داخل ماژول owl است.

با این کار، شما می‌توانید به سادگی از این کلاس‌ها در کد خود استفاده کنید بدون اینکه به طور مستقیم از ماژول owl استفاده کنید. این روش معمولاً برای ایجاد کدی خوانا و کارا استفاده می‌شود.

****destructuring****
این امکان به ما اجازه می‌دهد تا اطلاعاتی را که در یک شیء یا آرایه قرار دارد را به صورت متغیرهای مجزا استخراج کنیم.

آواتار
انصراف