پایتون

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

2

چرا از پایتون در اودوو استفاده می‌شود؟

مهم‌ترین زبان برنامه نویسی که در اودوو استفاده می‌شود، پایتون است. چرا از این زبان استفاده شده؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
2
بهترین پاسخ

اودوو یک زبان مفسری است. یعنی کد کامپایل نمی شه و یک ساختار پویا در زمان اجرا داره. مهم‌ترین دلیل هم پویایی این زبان هست. از طرفی بسته‌های نرم افزاری زیادی برای این زبان وجود داره و در کارهای علمی زیاد استفاده می شه. از طرفی بعد از اینکه جاوا توسط اوراکل خریداری شد خیلی‌ها مثل تیم ما از جاوا به پایتون مهاجرت کردیم.

آواتار
انصراف