پایتون

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

نرم افزار Pycharm چیست و چه کاربردهایی دارد؟

آواتار
مصطفی برمشوری

در مورد این نرم افزار زیاد شنیدم اما نمی دونم کاربردش چی هست و چرا در پایتون باید استفاده بشه.

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
0
آواتار
مصطفی برمشوری
بهترین پاسخ

PyCharm یک محیط توسعه یکپارچه است که برای برنامه نویسی در پایتون استفاده می شود. آنالیز کد، اشکال زدایی گرافیکی، تستر واحد یکپارچه، ادغام با سیستم های کنترل نسخه و پشتیبانی از توسعه وب با جنگو را فراهم می کند. PyCharm توسط شرکت چک JetBrains توسعه یافته است.

آواتار
رها کردن