بومی سازی اودوو

یکی دو پاراگراف در مورد محصول، خدمت یا یک ویژگی خاص توضیح دهید.
برای موفقیت در این زمینه محتوای شما باید برای خوانندگان مفید باشد.

تماس با ما

Marketing

تقویم فارسی اودوو

تقویم فارسی یک ماژول کاربردی برای کاربران فارسی زبان است. در صورتی که زبان سیستم به فارسی تغییر کند، ماژول تقویم فارسی باید از قابلیت های مختلف در سطوح مختلف سیستم شامل سطح پایگاه داده، سطح بک اند، سطح فرانت اند و هم چنین نسخه های مختلف اودوو پشتیبانی کند.

ترجمه و فارسی سازی اودوو

Digital Transformation

Leader in digital business, we’re helping companies of all sizes to thrive in an ever-changing landscape.


Web & App Development

We have collected solid experience in building native and cross-platform mobile applications and websites. Check our portfolio from clients around the world.


Marketing
Marketing

اتصال به بانک‌های ایرانی در اودوو

 ماژول بومی سازی یکی از امکانات کاربردی برای اتصال به بانک های ایرانی و سرویس های آنلاین پرداخت داخلی است. در این ماژول بخش هایی به نام متصل کننده ها برای امکان اتصال به بانک های ایرانی توسعه داده می شوند.

اتصال به سامانه‌های پیامکی


با فعال شدن ماژول بومی سازی، کاربران فارسی زبان می توانند از سرویس سامانه های پیامکی ایران استفاده کنند. در این ماژول به توسعه متد‌‌هایی برای اتصال به سرور های پیامکی در ایران مانند سرور آسانک، SMSIr و غیره پرداخته می شود.

Marketing