به درجه‌ها بالاتر برس

آموزش آنلاین خودت رو از همین امروز شروع کن

با توسعه مهارت‌های شخصی خودت رو برای یک کسب و کار حرفهای آماده کن. همین حالا وقت شروع کردن یک دوره جدید هست.

View all
تابلوی امتیازات

1 مصطفی برمشوری
مصطفی برمشوری
دانشکدهٔ ماجراجویی 4951 امتیاز
2 فاطمه ندیمی
فاطمه ندیمی
مسیرهای دانشنامه 2458 امتیاز
3 فردین مردانی
فردین مردانی
پژوهشگران نخبه 1023 امتیاز
4 ساناز میرباقری
ساناز میرباقری
پژوهشگران با اراده 721 امتیاز
5 المیرا مردانی
المیرا مردانی
پژوهشگران با اراده 641 امتیاز
View all
Most popular courses

View all
Newest courses