`


پایتون و ابزارهای آن در ۱۴۰۲

پایتون و ابزارهای آن در ۱۴۰۲

برای توسعه یک کد پایتون، تست و مستند سازی آن روش‌های متفاوتی وجود دارد. هدف اصلی ما در این دوره ایجاد یک محیط توسعه کامل با توجه به نیازهای شما در کارهای تیمی حرفه‌ای است. ما در این دوره فرض کردیم که ابزارهای زیر رو استفاده می‌کنید.

 • Ubuntu 23.04
 • Python 3.10
 • VSCode
پاسخگو زهرا حسنی
اخرین بروزرسانی 2024/06/11
زمان برای اتمام 58 دقیقه
اعضا 8
متوسط پیشرفته ابتدایی
 • مقدماتی
  • نصب و راه اندازی پایتون ۳ در Ubuntu
   10 امتیاز
  • نصب و راه اندازی پایتون ۲ روی Ubuntu
   10 امتیاز
  • نصب پایتون venv در Ubuntu 23
   10 امتیاز
  • نصب و راه اندازی pip در Ubuntu 23
   10 امتیاز
 • محیط توسعه
  • اجرای کدهای پایتون در VS Code و پیکربندی اجرای آن
   10 امتیاز
  • استفاده از VSCode برای دیباگ کردن کدهای پایتون
   10 امتیاز
  • محیط مجازی VENV برای توسعه پروژه های پایتون
   10 امتیاز
  • نصب و استفاده از Pylint در VSCode و تنظیمات آن در پروژه
   10 امتیاز
  • افزودن Python Unittest در VSCode و پیکربندی آن
   10 امتیاز
  • استفاده از کد فرمت در پایتون و VSCode
   10 امتیاز
 • اساسین پایتون
  • ایجاد ساختار پروژه های پایتونی با Pyscaffold
   10 امتیاز
  • خودکار سازی فرآيندهای پایتون با Github actions
   10 امتیاز
  • ایجاد مستندات پروژه پایتون با استفاده از VSCode و Sphinx
   10 امتیاز