پایتون و ابزارهای آن در ۱۴۰۲

پایتون و ابزارهای آن در ۱۴۰۲

ابزارهای زیر ور فرض می‌کنیم:

  • Ubuntu 23.04
  • Python 3.10
  • VSCode
مسئول زهرا حسنی
آخرین بروزرسانی 2024/05/23
زمان برای اتمام 14 دقیقه
اعضا 3
ابتدایی متوسط پیشرفته
  • محیط توسعه
    • استفاده از VSCode برای دیباگ کردن کدهای پایتون
      10 امتیاز