ماژول Knowledge

Knowledge چیست؟


Knowledge یک ماژول از نرم افزار ERP ویراوب است که به مدیریت و به اشتراک گذاری دانش و اطلاعات در سازمان کمک میکند.

فواید Knowledge

سندبازی و مستندسازی را انجام دهید:

شما میتوانید سندهای مختلف را در قالب های متنی، تصویری، صوتی یا ویدئویی بسازید، ویرایش کنید، ذخیره کنید و دسته بندی کنید. شما همچنین میتوانید سندهای خود را با استفاده از برچسب ها، دسترسی ها و نظرات مدیریت کنید.

پایگاه دانش را ایجاد کنید:

شما میتوانید پایگاه دانش خود را با استفاده از سندهای خود یا سندهای آماده از منابع دیگر پر کنید. شما میتوانید پایگاه دانش خود را به صورت عمومی یا خصوصی در دسترس قرار دهید و به کاربران خود اجازه جستجو، مشاهده، دانلود و اشتراک گذاری سندهای آن را بدهید.

دانش را به اشتراک بگذارید:

شما میتوانید دانش خود را با همکاران، شرکاء، مشتریان یا عموم به اشتراک بگذارید. شما میتوانید سندهای خود را از طریق ایمیل، پیامک، شبکه های اجتماعی یا لینک مستقیم ارسال کنید. شما همچنین میتوانید بازخورد و نظرات را درباره سندهای خود دریافت کنید.