طراحی و پیاده سازی دستگاه جدید در اینترنت اشیا یوکاسافت
6 اوت, 2023 به وسیله
طراحی و پیاده سازی دستگاه جدید در اینترنت اشیا یوکاسافت
ساناز میرباقری
| No comments yet

 

`

طراحی و پیاده سازی دستگاه جدید در ThingsBoard برای استفاده از اینترنت اشیا یوکاسافت

برای طراحی و پیاده سازی دستگاه جدید ابتدا باید اهداف خود از راه اندازی دستگاه جدید در اینترنت اشیا یوکاسافت مشخص کنید. فرض کنید میخواهیم کلید هوشمند را به عنوان دستگاه جدید به اینترنت اشیا یوکاسافت اضافه کنیم. 

یک کلید هوشمند چه اهدافی را دنبال میکند؟

 • امکان روشن خاموش شدن از راه دور

 • امکان روشن خاموش شدن در ساعت خاصی از شبانه روز

 • امکان روشن شدن در صورت ورود شخص به ساختمان

 • اضافه کردن کلید هوشمند جدید به برنامه

 • به روزرسانی اتوماتیک 

قابلیت های موجود در ThingsBoard نسخه یوکاسافت

به طور کلی 4 دسته قابلیت در ThingsBoardوجود دارد:

 1. ارسال داده از دستگاه به سرور

 2. ارسال داده از سرور به دستگاه

 3. ایجاد دستگاه جدید ( از سمت تولید کننده و مصرف کننده)

 4. به روزرسانی اتوماتیک

ارسال داده از دستگاه به سرور

دو نوع داده از دستگاه به سرور ارسال میشه:

Telemetry: داده هایی که در طول زمان تغییر میکنند و تغییرات آنها برای ما اهمیت دارد.

برای مثال ما می تواند سطح ولتاژ، میزان مصرف و … باشد.

Attribute: داده های مربوط به ویژگی های دستگاه مثل مشخصات دستگاه در این بخش ارسال میشود .

ارسال داده از سرور به دستگاه

با توجه به نیاز دستگاه، داده هایی از سمت سرور به دستگاه ارسال میشود .

مطابق هر نیاز باید یک تابع نوشته شود پس باید به طور دقیق مشخص کنید : 

 1. در چه صورتی داده ارسال شود?

 2. چه داده ای ارسال شود?

 3.  به ازای داده ارسالی چه اتفاقی رخ دهد?

مطابق مثال کلید هوشمند برای روشن شدن کلید از راه دور نیاز است : 

 1. در چه صورتی داده ارسال شود? در صورت انتخاب گزینه روشن شدن در اپ .

 2. چه داده ای ارسال شود? دیتایی که نشان دهنده درخواست روشن شدن کلید است .

 3. به ازای داده ارسالی چه اتفاقی رخ دهد? کلید مورد نظر روشن شود.

ایجاد دستگاه جدید

ایجاد دستگاه جدید در ThingdBoard نسخه اینترنت اشیا یوکاسافت شامل دو بخش است 

 1. ایجاد دستگاه جدید از طرف تولید کننده

روش های متعددی دارد در آسان ترین روش درخواستی شامل سه مورد device Name، provision Device Key ، provision Device Secret ارسال میشود که به راحتی با استفاده از این موارد دستگاه موردنظر به ThingdBoard نسخه اینترنت اشیا یوکاسافت  اضافه می شود.

 1. ایجاد دستگاه جدید از طرف مصرف کننده

کاربر با داشتن ThingsBoard host، accessToken ، secret key میتواند دستگاه خود را به سرور متصل کند.

به روزرسانی اتوماتیک

به کمک Git و قابلیت های ThingsBoard میتوانیم کدهای مربوط به دستگاه را به طور اتوماتیک به روز کنیم.
طراحی و پیاده سازی دستگاه جدید در اینترنت اشیا یوکاسافت
ساناز میرباقری 6 اوت, 2023
این پست را به اشتراک بگذارید
برچسب ها
بایگانی
ورود to leave a comment