روش نشنانه گذاری فر آورده های فاقد بسته بندی ـ ساختمانی
13 نوامبر, 2023 به وسیله
روش نشنانه گذاری فر آورده های فاقد بسته بندی ـ ساختمانی
نرگس استادیان
| No comments yet

 

`

سازمان ملی  استاندارد ایران 

طبق آخرین دستورات اجرایی اداره کل استاندارد استان فارس برای اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی و ساختمان جهت نشانه گذاری فرآورده ی فاقد بسته بندی محصول آن واحد تولیدی میبایست بر روی هر کارت اطلاعات پیمانه بتن آماده موارد ذیل باید رعایت گردد:

درج نشان جدید استاندار و کد ده رقمی در زیر آن با ابعاد (۲*۲) سانتی متر در گوشه چپ بالای کارت اطلاعات پیمانه بتن 

درج شماره پیامکی (۱۰۰۰۱۵۱۷) استعلام اصالت پروانه استاندارد در بالای همین کارت

روش نشنانه گذاری فر آورده های فاقد بسته بندی ـ ساختمانی
نرگس استادیان 13 نوامبر, 2023
این پست را به اشتراک بگذارید
بایگانی
ورود to leave a comment